Misja

Naszą Misją jest nauczanie i promowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez każdego mieszkańca Trójmiasta.

Organizatorzy

Rzetelna Firma

Kurs asystentki stomatologicznej

Kurs dla asystentek stomatologicznych przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć nowe umiejętności. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do:
- przygotowania gabinetu stomatologicznego do pracy, w tym konserwacja aparatury, sprzętu i narzędzi stomatologicznych;
- czynnego asystowania przy zabiegach,
- przygotowanie pacjenta do zabiegu;
- przestrzegania zasad czystości, odkażania, wyjaławiania narzędzi i materiałów stomatologicznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się
w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 80 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

Zajęcia teoretyczne:
Anatomia, fizjologia oraz patologia narządu żucia /10 godz./
Propedeutyka stomatologiczna /10 godz./
Wytyczne zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym w praktyce stomatologicznej /10 godz./
Profilaktyka stomatologiczna i stomatologia zachowawcza /10 godz./
Leki stosowane w stomatologii oraz metodologia pracy asystentki stomatologicznej /10 godz./

Zajęcia PRAKTYCZNE:
Gabinet stomatologiczny /30 godz./

Termin rozpoczęcia kursu:

Sopot- 07.03.2015

Przejdź do zgłoszenia.