Misja

Naszą Misją jest nauczanie i promowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez każdego mieszkańca Trójmiasta.

Organizatorzy

Rzetelna Firma

Podyplomowe kształcenie ratowników medycznych


Kurs BTLS Basic Trauma Life Support

Kurs BTLS (Basic Trauma Life Support) dotyczy podstawowych metod postępowania u poszkodowanego z urazem. Tematyka zajęć obejmuje podstawy teoretyczne powstawania urazów, oraz specyfikę ratowania pacjenta urazowego.

 
Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci warsztaty

W wyniku realizacji treści kształcenia ratownik zna i potrafi zastosować:
- łańcuch przeżycia,
- zna sposób postępowania przy resuscytacji noworodka, niemowlęcia i dziecka,
- potrafi ocenić rytm i wykonać defibrylację,
- zna leki stosowane w czasie reanimacji,
- udrożni i zabezpieczy drogi oddechowe,
- potrafi monitorować pracę serca,
- potrafi monitorować prawidłową wentylację dziecka.

Szkolenie obejmuje 8 h dydaktycznych wykładów oraz 12 h dydaktycznych ćwiczeń i premiowane jest 20 punktami edukacyjnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez stronę internetową z dopiskiem "Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci."

Planowany termin rozpoczęcia:

  • wrzesień 2012r.

Przejdź do zgłoszenia.

 
Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych warsztaty

W wyniku realizacji treści kształcenia ratownik zna i potrafi zastosować:
- łańcuch przeżycia,
- prawidłowo postąpi w przypadku zadławienia,
- oceni rytm i wykona defibrylację,
- udrożni i zabezpieczy drogi oddechowe,
- potrafi monitorować pracę serca,
- zna leki podawane w czasie reanimacji,

Szkolenie obejmuje  8 h dydaktycznych wykładów oraz 12 h dydaktycznych ćwiczeń i premiowane jest 20 punktami edukacyjnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez stronę internetową z dopiskiem "Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych - warsztaty."

Planowany termin rozpoczęcia:

  • wrzesień 2012r.

Przejdź do zgłoszenia.

 
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG

W wyniku realizacji treści kształcenia ratownik medyczny potrafi:

Moduł I
- wyjaśnić jak powstają zjawiska elektryczne w sercu,
- przedstawić działanie pompy jonowej,
- scharakteryzować potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy,
- wyjaśnić pojęcia: polaryzacja, depolaryzacja, i repolaryzacja,
- przedstawić podstawowe wiadomości (budowa) o układzie bodźco-przewodzącym,
- rozróżnić określenia: automatyzm, pobudliwość,
- opisać mechanizm powstawania potencjału czynnościowego,
- wyjaśnić pojęcie spontaniczna powolna depolaryzacja,
- wskazać związek między krzywą EKG a zjawiskami zachodzącymi w sercu,
- wymienić sposoby rejestracji zjawisk elektrycznych,
- sklasyfikować rodzaje odprowadzeń elektrokardiograficznych,
- wskazać fizyczne podstawy elektrokardiografii) trójkąt Einthovena, modyfikacja Goldbergera, elektroda Wilsona),
- różnicować i wyeliminować artefakty,
- samodzielnie wykonywać rutynowe badanie elektrokardiograficzne,
- zinterpretować i opisać zapis EKG, uwzględniając częstość i rytm pracy serca oraz oś elektryczną serca,
- nazywać i definiować składowe krzywej EKG,
- określić morfologię elementów EKG w poszczególnych odprowadzenach,
- wymienić rodzaje osi elektrycznych serca,
- wyznaczyć oś elektryczną serca,
- określić rytm i czynność pracy serca,
- wymienić rodzaje aparatów rejestrujących oraz związane z nimi możliwości teletransmisyjne.
- obsługiwać aparat do EKG.

Moduł II
- wstępnie ocenić nieprawidłowości kształtu i przebiegu wszystkich elementów zapisu EKG,
- różnicować podstawowe zaburzenia rytmu serca,
- wstępnie rozróżnić na podstawie elektrokardiogramu zaburzenia przewodzenia,
- na podstawie zapisu EKG określić cechy przerostu przedsionków, komór,
- rozpoznać na podstawie zapisu EKG niedokrwienie, zawała mięśnia sercowego,
- różnicować zapis EKG w hiperkaliemii i hipokalemii,
- wyszczególnić wskazania do sztucznej stymulacji serca,
- na podstawie elektrokardiogramu potrafi rozpoznać rodzaj stymulacji,
- rozpoznać stan zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta na podstawie zapisu EKG oraz objawów klinicznych,
- postępować zgodnie z algorytmem w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz standardem postępowania reanimacyjnego,
- stosować się do zasad bezpiecznej elektroterapii,
- obsługiwać defibrylator manualny i automatyczny.


Szkolenie trwa 16 h dydaktycznych i premiowane jest 8 punktami edukacyjnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez stronę internetową z dopiskiem "Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG."

Przejdź do zgłoszenia.

 
Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci

W wyniku realizacji treści kształcenia ratownik zna i potrafi zastosować:
- łańcuch przeżycia,
- zna sposób postępowania przy resuscytacji noworodka, niemowlęcia i dziecka,
- potrafi ocenić rytm i wykonać defibrylację,
- zna leki stosowane w czasie reanimacji,
- udrożni i zabezpieczy drogi oddechowe,
- potrafi monitorować pracę serca,
- potrafi monitorować prawidłową wentylację dziecka.

Szkolenie trwa 8 h dydaktycznych i premiowane jest 8 punktami edukacyjnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez stronę internetową z dopiskiem "Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci."

Planowany termin rozpoczęcia:

  • wrzesień 2012r.

Przejdź do zgłoszenia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4